Notulen van de bijzondere ALV d.d. 14 april jl. (zonnepanelen)

De (concept) notulen van deze bijzondere ALV staan op het ledengedeelte onder de kop Jaarverslagen.