Lidmaatschap

Beste Watersporter,

U heeft interesse getoond in een lidmaatschap van onze vereniging. Om problemen en teleurstellingen te voorkomen, hieronder een korte uiteenzetting van de belangrijkste aandachtspunten.

-1- Uw lidmaatschap gaat pas in na vaststelling van positieve bijschrijving van uw contributie en eventueel overige verplichte bedragen op onze bankrekening. U ontvangt hiertoe een factuur zo snel mogelijk na het eerste bestuursoverleg waarin uw aanvraag tot lidmaatschap is behandeld.

-2- Wanneer u zich aanmeldt als lid en ouder bent dan 17 jaar dan wordt u verenigingslid. Tot 17 jaar bent u jeugdlid. Jeugdleden zijn niet stemgerechtigd en hoeven ook geen bardiensten te doen.

-3- Zodra u lid bent van de vereniging dan bent u verplicht 2 bardiensten per jaar te doen. Deze diensten worden gedraaid op zaterdag. De bardienstroosters worden tijdig naar u gemaild, vermeld via een nieuwsbrief en op de website (www.wsvbrielle.nl).

-4- De jaarlijkse lidmaatschapskosten zijn als volgt: -Verenigingslid € 84,50
-Jeugdlid € 36,00
In het lidmaatschap zijn de kosten voor het KNWV inbegrepen. Bij aanvang van een lidmaatschap betaalt u éénmalig als entree de lidmaatschapskosten 2 maal. Indien u tevens een ligplaats heeft (in het water of op het land) dient naast bovengenoemd lidmaatschap uiteraard ook liggeld betaald worden. De liggeldkosten zijn gebaseerd op een standaardprijs per m² (boxmaat) of vaste prijs voor een plaats op de jollen- of Optimistensteiger (zie tabblad ‘Tarieven’).

-5- Ten behoeve van de aanvraag van een ligplaats (op de wal of in het water) kunnen leden op de ligplaatswachtlijst gezet worden. De toewijzing van een ligplaats gebeurt via een puntensysteem. Bij toewijzing van een ligplaats wordt éénmalig als entree 2x het liggeld berekend.
Let op: De aanvraag voor een ligplaats moet ieder jaar gecontinueerd worden! Een formulier hiervoor wordt u jaarlijks toegezonden of kunt vinden op de website.

-6- De lijst met ligplaatsaanvragen (de wachtlijst) hangt op het bord bij de ingang van het clubhuis. Aan de hand hiervan kunt u zelf nagaan hoeveel wachtenden er nog voor u zijn voor een bepaalde plaats of boxmaat.

-7- Zodra u in het bezit bent van een ligplaats (op het land of in het water; zomer en/of winterberging) bent u verplicht 2 zaterdagen (bij uitsluitend winterberging: 1 zaterdag) per jaar zelfwerkzaamheid uit te voeren onder begeleiding van- en volgens een door de onderhoudscommissie gepland schema (zie nieuwsbrief en website).

Wij hopen er op u hiermede vooralsnog voldoende informatie te hebben gegeven.
Indien u nog vragen heeft neemt u dan gerust even contact met ons op.